Előző témakör: Erőforrások kapacitástervezéseKövetkező témakör: Egyéb erőforrás-tervezési portletek megtekintése


Az erőforrás-kapacitás kezelése

A szervezetek az erőforrások szervezeti struktúrájának hierarchiáját gyakran a tényleges beosztott-felettesi viszonyok és szervezeti ábrák alapján alakítják ki. Az erőforrások szervezeti struktúrájában mindegyik csomópont egy-egy osztályvezetőnek felel meg. Például egy magasabb beosztású vezetőhöz három közvetlenül alá beosztott vezető tartozik, akik fejenként heti 40 órát dolgoznak. A közvetlen beosztott vezetőknek minden héten 120 óra a kapacitásuk. A magasabb beosztású vezetőnek van 15 közvetett beosztottja is, akik a három közvetlenül alá beosztott vezetőhöz tartoznak. A szervezeti egység teljes kapacitása tartalmazza minden vezető szervezeti egységeit. A teljes kapacitás együttesen a közvetlen beosztottak kapacitása (120) és a közvetett beosztottak összesített kapacitása (600).

Erőforrás-menedzserként a magasabb beosztású vezetőéhez hasonló beosztott-felettesi struktúrát használ. A következő célok is megegyeznek:

A példában a magasabb beosztású vezető megnyitja a Kapacitástervezési áttekintés oldalt. A vezető beállítja az Erőforrás szervezeti egysége szűrőt a legfelső szintű szervezeti egységre (a közvetlen beosztottait tartalmazó szintre). A vezető emellett úgy állítja be a szervezeti struktúra szűrőjét, hogy a szervezeti egységet és a leszármazottakat is megjelenítse. A Kapacitástervezési áttekintés portlet teljes képet ad a kapacitásról, az igényről, a fennmaradó kapacitásról és a tényleges munkaidőről. A kapacitástervezési áttekintés kibontható hierarchiában jelenik meg, időfüggő kapacitásdiagrammal és az igényeket jelző mérőszámokkal. A magasabb beosztású vezető áttekinti a szervezeti egységek szerint csoportosított felső szintű kapacitástervezési adatokat. A portlet további részletek megjelenítéséhez a következő alportletek kibontását teszi lehetővé:

A következő ábra ismerteti, hogyan kezeli az erőforrás-menedzser a kapacitást.

Kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Az erőforrás-tervezés beállításainak megadása
 2. Átfogó szintű kapacitástervezési információk megjelenítése
  1. Részletes kapacitástervezési információk megjelenítése
  2. Egyéb erőforrás-tervezési portletek megtekintése
 3. Kapacitástervezési forgatókönyvek létrehozása
  1. Kapacitástervezési forgatókönyvek összehasonlítása

Az erőforrás-tervezés beállításainak megadása

Az erőforrás-kapacitások kezelése előtt a rendszergazdával együttműködve meg kell adni a következő beállításokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Rendelje hozzá a szükséges hozzáférési jogosultságokat a kapacitástervezéssel foglalkozó felhasználókhoz:
 2. Rendelje hozzá a hozzáférési jogokat az egyes befektetési típusokhoz:
 3. Adjon meg egy vagy több szervezetistruktúra-szintet az erőforrásokhoz.
 4. Az erőforrásokat vagy szerepeket a hozzájuk tartozó Erőforrás tulajdonságai oldalon társítsa a megfelelő szervezeti egységhez.
 5. Rendeljen elsődleges szerepet minden erőforráshoz.
 6. A csapatok szerepekkel való feltöltése során a következő bevált gyakorlatot érdemes alkalmazni.
  1. Nyissa meg a Csapat részletei oldalt, és kattintson a Tulajdonságok ikonra.
  2. Az Állomány szervezeti struktúrája mezőben adja meg, hogy melyik szervezeti egységet kell használni a szerep betöltésére.

   Ez a beállítás látható a kiválasztott szervezeti egységre vonatkozó Befektetési igény mérőszámok között.

 7. A portletekben az Adatpiac-kivonat feladat futtatásával jeleníthetők meg szűrt információk. Ellenőrizze a feladat sikeres végrehajtását.

Átfogó szintű kapacitástervezési információk megjelenítése

A Kapacitástervezési áttekintés oldalon a szervezeti struktúra kiválasztott szintjén szűrt, átfogó képet kaphat az erőforrások kapacitásáról, a betöltetlen szerepekről és az erőforrásigényről. A Kapacitástervezési áttekintés további szűrési feltételeinek beállításával információkat jeleníthet meg a megfelelő erőforrásokról és befektetésekről.

Kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen válassza a Kapacitásáttekintés lehetőséget.
 2. Az Erőforrás szervezeti egysége mezőben válasszon ki egy szervezeti egységet.
 3. Válassza ki a többi szűrési feltételt, amellyel le szeretné szűkíteni a megtekinteni kívánt erőforrásokra és befektetésekre vonatkozó információkat. A szűrőkkel kizárhatja az olyan befektetéseket, szerepköröket és erőforrásokat, amelyek nem relevánsak a kapacitáselemzése szempontjából. Mentse a szűrőfeltételeket.
 4. Válasszon ki egy lehetőséget a Szervezeti struktúra - szűrő mód mezőben:
  1. Ha egy adott szervezeti egység erőforrás-allokációját szeretné megtekinteni, válassza a Csak egység beállítást.
  2. Ha egy hierarchia bármelyik fölérendelt (szülő) vagy alárendelt (gyermek) egységét is szeretné szerepeltetni, válassza az Egység és felmenők vagy az Egység és leszármazottak beállítást.
 5. Kattintson a Szűrő pontra.
 6. A kapacitás- és igénymérőszámok megjelenítéséhez kattintson a Beállítások pontra, és válassza a Konfigurálás lehetőséget. Állítsa be az oszlopokat. A következő oszlopok hozzáadásakor szervezeti egységenként összegzett értékek jelennek meg:
 7. Kattintson a Mentés pontra.

Részletes kapacitástervezési információk megjelenítése

A Kapacitástervezési áttekintés portlet emellett befektetések szerint részletes információt nyújt az egyes erőforrásokról a betöltetlen szerepkörökről, valamint az erőforrásokkal kapcsolatos igényekről. Válasszon ki például egy Erőforrás szervezeti struktúrát, majd szűrőmódként adja meg az Egység és leszármazottak beállítást. Ez esetben a szervezeti egységnek és leszármazottainak az adatait láthatja a Kapacitástervezési áttekintés oldalon. Ha látni szeretné egy bizonyos leszármazott szervezeti egység állományallokációs adatait, kattintson a szervezeti egységnél látható Erőforrások ikonra. Megnyílik az Állomány allokációja portlet, és az előre szűrt adatok között csak azok az erőforrások jelennek meg, amelyek az adott szervezeti egységhez hozzá vannak rendelve.

Kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen válassza a Kapacitásáttekintés lehetőséget.
 2. Az Erőforrás szervezeti egysége mezőben válasszon ki egy szervezeti egységet.
 3. Válassza ki a többi szűrési feltételt, amellyel le szeretné szűkíteni a megtekinteni kívánt erőforrásokra és befektetésekre vonatkozó információkat. A szűrőkkel kizárhatja az olyan befektetéseket, szerepköröket és erőforrásokat, amelyek nem relevánsak a kapacitáselemzése szempontjából. Mentse a szűrőfeltételeket.
 4. Kattintson a Szűrő pontra.
 5. A Kapacitástervezési áttekintés portletet a következő három ikon valamelyikére kattintva állíthatja be:
  Erőforrások ikon

  Az Állomány allokációja lista azokat a nevesített erőforrásokat mutatja, amelyek esetében a csapatállomány-tag szervezeti egysége megegyezik a szűrő szerinti szervezeti egységgel. Ha nincs beállítva az állomány szervezeti egysége, a program a kiválasztott szervezeti egységnél az erőforrásra vonatkozó tulajdonságokat használja a szűrési feltételekhez. Az erőforrásonkénti allokációs adatok az adott erőforrás allokációját az összes olyan befektetés alapján összesítik, amelyekhez az erőforrás allokálva van, miután a program végrehajtotta a befektetések szerinti szűrést.

  Szerepek ikon

  A Betöltetlen szerepkörök lista azokat a betöltetlen szerepköröket mutatja, ahol a csapatállomány-tag szervezeti egysége egyezik a szűrő szerinti szervezeti egységgel. Ha nincs beállítva az állomány szervezeti egysége, a program a kiválasztott szervezeti egységnél a szerepre vonatkozó tulajdonságokat használja a szűrési feltételekhez.

  Befektetés ikon

  A Befektetési igény lista azokat a befektetéseket mutatja, amelyekhez nevesített erőforrások és/vagy szerepek tartoznak, miközben a csapatállomány-tag szervezeti egysége megegyezik a szűrő szerinti szervezeti egységgel. Ha nincs beállítva az állomány szervezeti egysége, a program a kiválasztott szervezeti egységnél az erőforrásra vonatkozó tulajdonságokat használja a szűrési feltételekhez. A befektetésenkénti allokációs adatok a kiválasztott szervezeti egységre vonatkozóan a befektetéshez tartozó összes nevesített erőforrás és szerep allokációját tartalmazzák.

  Megjegyzés: A Kapacitástervezési áttekintés oldalhoz megadott szűrőfelvételek az eredmények előzetes szűrése céljából átadódnak a részletező portletnek. A részletező portletek attól annak a szervezeti egységnek és hierarchián belüli szintnek az alapján veszik a szűrési feltételeik alapértelmezett értékeit, amelyben részletezés céljából rájuk kattintottak.